اجرای فونداسیون مخازن سوخت و تجهیزات تخصصی

  • صفحه اصلی
  • اجرای فونداسیون مخازن سوخت و تجهیزات تخصصی

کارفرما : ناردیس طرحهای انرژی

مبلغ پروژه : 12.000.000.000 ریال

مدت اجرا : 3 ماه

محل اجرا : عسلویه

                سایت مخازن ذخیره سازی میعانات گازی