اجرای فونداسیون ، کفسازی ، ساخت و نصب اسکلت فلزی پمپهای اصلی و سیستم مترینگ

  • صفحه اصلی
  • اجرای فونداسیون ، کفسازی ، ساخت و نصب اسکلت فلزی پمپهای اصلی و سیستم مترینگ

کارفرما : ناردیس طرحهای انرژی

مبلغ پروژه : 31.000.000.000 ریال

مدت اجرا : 6 ماه

محل اجرا : عسلویه سایت مخازن ذخیره سازی میعانات گازی