پروژه جاده دسترسی ورودی فاز 4و5 پارس جنوبی

  • صفحه اصلی
  • پروژه جاده دسترسی ورودی فاز 4و5 پارس جنوبی

کارفرما : شرکت HYUNDAI

مبلغ پروژه : 850000 دلار آمریکا

مدت اجرا : 5/2 ماه

زمان اجرا : مهرماه 83

محل اجرا : عسلویه پارس جنوبی فازهای 4و5