پروژه اجرای کانال زه کش منطقه فلر فازهای 4و5 پارس جنوبی

  • صفحه اصلی
  • پروژه اجرای کانال زه کش منطقه فلر فازهای 4و5 پارس جنوبی

کارفرما : شرکت HYUNDAI

مبلغ پروژه : 80000 دلار آمریکا

مدت اجرا : 45 روز

زمان اجرا : خرداد 83

محل اجرا : عسلویه پارس جنوبی فازهای 4و5