اجرای دفاتر اداری فاز13 پارس جنوبی

کارفرما : شرکت پترو پارس

محل اجرا : کنگان