پروژه تفریحی باغ شهر گویم

کارفرما : بخش خصوصی

مساحت : 3000 متر مربع

نوع سازه : اسکلت بتنی

مرحله اجرایی :  پایانکار

محل اجرا :  شیراز- گویم