رعایت ۵۰ درصد مقررات ملی ساختمان بنا را در برابر زلزله مقاوم می کند

  • صفحه اصلی
  • رعایت ۵۰ درصد مقررات ملی ساختمان بنا را در برابر زلزله مقاوم می کند

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از ایرنا علی سیفی افزود: مقررات ملی ساختمان فعلی در کشور پاسخگوی زلزله هایی به قدرت زلزله بم است زیرا ساختمانهایی که 50 درصد مقررات ملی ساختمان را رعایت کرده بودند در این زلزله خراب نشدند. وی گواهی تایید نظام مهندسی را نشان استاندارد برای هر ساختمان توصیف و بیان کرد: تاکنون کار مطالعاتی دقیقی در زمینه میزان آسیب پذیری ساختمانها در برابر زلزله در ایران انجام نشده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ادامه داد: در برخی مناطق شهر مشهد شمار زیادی بنا و پروژه های ساختمانی وجود دارند که مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده است. مردم می توانند با نخریدن ساختمانهایی که تاییده نظام مهندسی را ندارند به ترویج این فرهنگ و ایمن سازی شهر کمک کنند. وی گفت: مسکن گرانترین کالایی است که فرد در طول دوران زندگی خود آن را خریداری می کند لذا مردم همانطور که به داشتن نشان استاندارد روی یک کیک حساس هستند باید نسبت به ساختمانی که گواهی تاییده نظام مهندسی یعنی استاندارد ساختمانسازی را ندارد حساس باشند و آن را نخرند. سیفی افزود: به منظور فرهنگ سازی در زمینه همگانی کردن رعایت مقررات ملی ساختمان در بناها باید در ابتدا سازمان نظام مهندسی نسبت به نشان یا گواهی تاییده خود برای رعایت قوانین ساختمان ارزش قائل باشد و آن را ارزان اعطا نکند زیرا این نشان مورد اعتماد مردم است. وی ادامه داد: همچنین مردم باید نسبت به ساخت و سازهای فاقد گواهی تاییده نظام مهندسی حساس باشند و ساختمان فاقد آن را به این اعتبار که فقط ارزان فروخته می شود نخرند زیرا سازمان نظام مهندسی نمی تواند به اجبار جامعه را وادار به رعایت مقررات ملی ساختمان کند.