بکارگیری انرژی های نو در ساختمان، شاه بیت صلح با طبیعت است

  • صفحه اصلی
  • بکارگیری انرژی های نو در ساختمان، شاه بیت صلح با طبیعت است

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از ایمنا علی زهتاب عصر گذشته (دوشنبه) در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان، اظهار داشت: یکی از رسالت های مقررات ملی ساختمان ترویج استانداردسازی و ضوابط در شرکت های مهندسی است. به گفته وی، مجموعه مقررات ملی ساختمان برای تامین ایمنی، آسایش و صرفه اقتصادی در ساختمان ها به کار گرفته می شود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان با بیان اینکه رشته های مهندسی عمران و شهرسازی در بحث ایمنی ساختمان فعال هستند، افزود: در بحث آسایش، رشته های تاسیسات، مکانیک و برق در ساختمان به کار گرفته می شوند. وی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب صنعتی انسان با کشف برخی قوانین طبیعت، تجهیزاتی را ساخت و طبیعت چهره قهری خود را به وی نشان داد، تصریح کرد: ما هنوز چهره صلح طلب انسان را به طبیعت نشان نداده ایم. زهتاب با تاکید بر اینکه چهره صلح طلب انسان را باید به طبیعت نشان دهیم، گفت: شاه بیت این کار استفاده از انرژی های پاک است و سازمان نظام مهندسی ساختمان طی دو سال گذشته در این خصوص ورود پیدا کرده است. وی تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به همه شرکت های زیرمجموعه خود تاکید کرده که به خصوص در معماری و اسکلت ساختمان به سمت استفاده از مصالح نوین و انرژی های نو حرکت کنند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان افزود: انرژی های نو باید با عمر ساختمان تطبیق داشته باشد چرا که در این شرایط بازیافت آن راحت تر است.